X

Aktuelle kurs

Kurs- og kompetanseavdelingen tilrettelegger, organisere og gjennomfører kompetansehevende tiltak innen Marin næring. Marint Kompetansesenter setter i verk tiltak etter forespørsel fra våre medlemmer eller behov og krav i næringen. Vi oppfordrer alle medlemmer om å gi beskjed om ønsker mht. aktuelle kurs, seminarer og prosjekter.


Se alle kurs

Marint Kompetansesenter

Marint Kompetansesenter eies av over 130 bedrifter i marin næring. Vi er en samlende og koordinerende organisasjon for rekruttering og kompetansehevende tiltak innen marin næring.

Vi gjør:
- Rekruttering
- Fagopplæring via lærlingordningen
- Kurs- og konferanser
- Prosjekter
- Vi administrerer kadettordningen for hele den norske fiskeflåten samt flere brønnbåtrederier

Ikke medlem/eierbedrift enda? Meld deg inn her:  http://marint.no/innmelding


Les mer

Stillingsannonser