X

Marint Kompetansesenter

Marint Kompetansesenter eies av over 140 bedrifter i marin næring. Vi er en samlende og koordinerende organisasjon for rekruttering og kompetansehevende tiltak;

Vi gjør:
- Rekruttering
- Fagopplæring v/lærlingordningen
- Kurs- og konferanser
- Prosjekter
- Kadettordningen for fiskeflåten samt brønnbåtrederier

Du kan bli en del av oss, meld din bedrift inn her:  http://marint.no/innmelding


Les mer

Stillingsannonser