Det skal lønne seg å være eierbedrift i Marint Kompetansesenter

Eierbedriftene er organisasjonens ryggrad. Gjennom styret og årsmøtet tas det beslutninger som skal sikre at eierne får gjennomført sine rekrutterings og kompetansetiltak. Som eierbedrift kan du til en hver tid påvirke hvilken vei og hvilke oppgaver oranisasjonen skal jobbe med. Eierbedrifter får tilgang til alt som utarbeides/tilbys/utvikles fra Marint Kompetansesenter, gjennom en sterkt redusert medlemspris. 

VELKOMMEN SOM EN AV MANGE