Eierbedrifter

Bedrifter/rederier innen marin næring eller i nær relasjon kan bli eierbedrift.

Det er nå over 140 bedrifter tilknyttet.