Bli medlemsbedrift

Eierbedrifter i Marint Kompetansesenter betaler en årlig kontingent, og kan dermed benytte alle de tjenester og fordeler vi tilbyr.  Medlemskap gir rett til å stille på årsmøte. 

Kontingenten bestemmes av generalforsamlingen, og er for tiden:
Bedrifter/rederier med under 10 ansatte: kr 1.500 pr. år
Bedrifter/rederier med 10 ansatte eller mer: kr 3.500 pr. år

Bedrifter/organisasjoner (som primært ikke skal ta inn lærlinger): kr 2.000 pr. år


Utmelding av kontoret skal være skriftlig, og levert minst 1 måned før opphørsdato som er den 31.12. 
Se vedlagt medlemskapsavtale og vedtekter for Marint Kompetansesenter. 
 

Enkel innmelding via webskjema: Klikk herVEDTEKTER - Marint Kompetansesenter.pdf (504,36 KB)
Medlemskapsavtale - Marint Kompetansesenter v3.pdf (559,34 KB)
Medlemskapsavtale - Marint Kompetansesenter v3.docx (66,76 KB)