Medlemsfordeler

Det beste med å være en av mange bedrifter i Marint Kompetansesenter, er at vi jobber sammen om rekuttering og kompetanse. Slik blir vi godt synlige både enkeltvis og samlet, og kan framstå som den framtidsrettede næringen vi er.  Link til innmeldingsskjema finner du nederst på siden.

Vi kan bidra med: 

KURS, KOMPETANSE OG NETTVERK

 • Utvikling av spesifikke kurs din bedrift har behov for
 • Tilgang til Klasseromskurs og E-læringskurs til redusert pris
 • Prosjektutabeiding, prosjektledelse, gjennomføring, bistand til finansiering 
 • Tilgang til et aktivt nettverk innen marin næring
 • Mulighet for å delta på alle våre aktiviteter; messer, skolebesøk, karrieredager mm
 • Mulighet for profilering på våre plattformer og i vårt nyhetsbrev (web, sosiale medier, mm -) til god pris 
 • Utvikling av påkrevet verktøy i lærlingordninga, som for eksempel "Kompetanseboka"
 • Administrasjon av lærlingordninga, gratis instruktørkurs for faglig ledere, instruktører.

Gode fordelsavtaler

Konsentrer dere om kjernevirksomheten - Marint Kompetansesenter tar det andre..

 • Søke støttemidler eller tilskudd via f.eks. Kompetanse Norge, Fylkeskommunen, stiftelsen Norsk Maritim kompetanse for lærlinger til sjøs og kadetter 
 • Kvalitetsrevisjoner 
 • Hjelp til å avvikle kurs, møter, konferanser etc. - bestilling, koordinering, gjennomføring mm​​                                                                                                

Andre fordeler gjennom fellesskapet i Marint Kompetansesenter 

 • Synliggjøring av enkeltbedrifter, delbransjer og en total marin næring - det finnes ingen aktører i dag som gjør lignende
 • Synliggjøring av alle fagområdene som finnes i Marin næring og bidrar til å sikre rekruttering og utdanningstilbud som ivaretar næringens behov
 • LÆRLINGOPPFØLGING - faglig og administrativt ansvar for lærlingen, følger lærlingen systematisk opp gjennom hele læretiden og påser at opplæringen skjer i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og læreplan for det aktuelle faget
 • WEBKADETT - rask og erfaringsbasert support til alle våre eier rederier og deres kadetter
 • Møteplass for å diskutere kompetanse og andre utfordringer                                                                                                                                                                       

RÅDGIVNING 

Marint Kompetansesenter kan rådgi/være sparringspartner om din bedrift ønsker (om vi har kapasitet). Ta kontakt om dette. Selvsagt til en meget hyggelig pris.

 • ISM - koden
 • Kvalitet/sikkerhetsstyringssystem
 • Kompetanseutvikling
 • Rekruttering mm

Meld bedriften inn i dag!

Det lønner seg garantert og VELKOMMEN SKAL DERE VÆRE:)