X

DNV GL

>>> ANNONSE <<<    

Hvordan sikre en trygg oppdrettsnæring?

Et trygt oppdrett er kilden til bærekraftig utvikling i en voksende næring. Kompetanse om hvordan man systematisk tilnærmer seg krav i standarder vil hjelpe deg med å oppnå mål innen kvalitet, miljø, fiskehelse, rømning, HMS, produksjon, påvirkning av omgivelser, marked og leverandører.

DNV GL har lang erfaring med fremtidsrettet arbeid mot trygg drift med fokus på kvalitet og forbedring. Hvert ledd i verdikjeden har sin påvirkning og vi inviterer deg derfor på kurs for å lære om hvordan din virksomhet kan jobbe med forbedrende tiltak for økt verdiskapning til en bærekraftig oppdrettsnæring.

Se vår kursportefølje herhttps://www.dnvgl.no/services/kurs-i-sjomat-og-mattrygghet-51964

GLOBALGAP-aquaculture-1134x300_tcm9-6762.jpg