Utdanningsveier

Videregående utdanning

Du kan lese mer om det enkelte utdanningsprogram i den videregående skole på http://www.vilbli.no

Her finner du mer om yrker denne utdanningen fører frem til, samt en oversikt over skoler som tilbyr utdanningen. Se mer på: http://www.utdanning.no og http://www.studie.no 

Fagskoleutdanning

Med fagbrev kan du søke fagskole. Den største forskjellen mellom fagskole og høyskole er mengden realfag. Fagskole utdanningen er 2 års teoretisk utdanning. Det er en yrkesrettet utdanning, dvs. at den gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet. På http://www.fagskoleopptak.no finnes mer informasjon om fagskoler, oversikt over skoler, fagområder, søknadsprosessen og opptakskrav.

Universitet/ høyskole utdanning
Med fagbrev kan du ta 1 år allmennfaglig påbygning og søke universitet/ høyskole utdanning. Enkelte høyskoler tilbyr også ingeniørstudier/ bachelor studier med relevant fagbrev som inntakskrav (y-veien). På http://www.samordnaopptak.no finnes informasjon om universitet og høyskoler, oversikt over utdanningsinstitusjoner, fagområder/ studieretninger, søknadsprosessen og opptakskrav.800_600_3_1398_353.jpg