Kadett

En kadett har fullført nautisk eller maskinteknisk utdanning på maritim fagskole eller høyskole.

Kadetter skal gjennom et godkjent systematisk opplæringsprogram. Tiden fra fullført og bestått teoretisk utdanning og frem til mottagelse av første offiser sertifikat kalles

kadett tid.