Hvordan komme i gang med Wecadet: 

 1. Rederi har funnet kadett i kadettdatabasen www.maritimt-forum.no som rederiet har avtalt å ta ombord eller rederiet har blitt kontaktet direkte av en kadett rederiet ønsker å ta ombord. 

  Hvor finner rederiet ledige kadetter?
  Alle kadetter skal registrere seg i den nasjonale kadettdatabasen som er driftet av Maritimt forum.
  I denne databasen får rederi oversikt over ledige kadetter, papirer, CV mm. Følg link for pålogging: www.maritimt-forum.no - Hvis du ikke har bruker eller har spørsmål til kadettdatabasen kontakt Tor Egil Fjelde i Maritimt forum på tef@maritimt-forum.no eller telefon 951 77 752. 

 2. Hvis rederiet har funnet seg en kadett som allerede har laget bruker i Webcadet og rederiet har bruker i Webcadet så gir rederiet beskjed til Marint Kompetansesenter på kadett@marint.no slik vi får knyttet kadetten til vårt kontor.
  Når kadetten er tilegnet Marint Kompetansesenter kan rederiet knytte kadetten til sitt rederi og fartøy ved å klikke på fanen ledige kadetter, søke opp kadetten og knytte kadetten til seg. 

 

 1. Hvis kadetten ikke har bruker i Webcadet så må kadetten registrere seg.
  Klikk her for å bli linket til side med brukerveiledninger for alle roller i Webcadet.

 

 1. Hvis rederiet ikke har bruker, går rederiet inn på følgende link (klikk her) og laster ned, fyller ut og sender skjema "informasjon om rederi" å skjema "Avtale om bruk av Webcadet" til kadett@marint.no . Marint Kompetansesenter oppretter da bruker for rederi administrator og legger inn fartøy og instruktører på rederiet sin profil i Webcadett. 

  Instruktører som ikke har bruker sender navnet på fartøyet de er på, kopi av gyldig MO/DO sertifikat, telefonnummer og privat e-post adresse til kadett@marint.no for registering. 
   

 2. Kadett laster opp fagbrev og arbeidsavtale til sin profil. Arbeidsavtale skal spesifisere normal arbeidstid på fartøyet og avtalt arbeidstid for kadetten. For å kunne registrere kadetten som bestått trenger vi fødselsnummer til kadetten. Om dette ikke kommer frem av arbeidsavtale eller fagbrev så vær vennlig å skriv det på et dokument og last opp til profilen din som et vedlegg.
   
 3. Kadett legger inn sin første seilingsperiode og knytter seg til en instruktør. Kadett må legge inn seilingsperiode og knytte seg til en instruktør for hver tur.
   
 4. Instruktør godkjenner sin relasjon til kadett, dette må gjøres for hver tur.
  NB! Instruktør har bare tilgang til Kadett når Kadetten har aktiv seilingsperiode. 
   
 5. Kadett gjennomfører skipsfamilisering og får denne godkjent av instruktør.
  Bytter kadetten fartøy må ny skipsfamilisering med ny instruktør gjennomføres.
   
 6. Rederiet knytter kadett til assessor. Assessor kan knyttes til kadetten for hele kadett tiden eller når det passer. NB! Instruktør kan ikke både være instruktør og assessor for samme kadett.  
   
 7. Marint Kompetansesenter godkjenner kadett i Webcadet når følgende punkt er gjennomført:
  • Kadetten er ferdig med fartstiden sin som er 180 eller 360 dager avhengig av om kadetten har fagbrev (8 timers arbeidsdag).
  • Instruktør og assessor har godkjent sin tilknytning til kadett.
  • Kadetten har gjennomført og fått godkjent skipsfamilisering av instruktør.
  • Kadetten har gjennomført og fått godkjent alle oppgaver i kadettboka av instruktør og assessor.
  • Rederiadministrator har godkjent alle fartstidsperiodene som kadetten har lagt inn under fanen fartstid i Webcadet.  
    
 8. Skal kadetten søke ut sertifikat etter nye regler for beregning av fartstid,  rederiet skrive attest på at de har regnet ut at kadetten har tilstrekkelig fartstid til å søke ut sertifikat, jamfør rundskriv fra Sjøfartsdirektoratet av 16 juni 2016.
  Skrivet skal inneholde informasjon om den normale arbeidstiden ombord for kadetten. Vi har laget en mal og ett eksempel som kan lastes ned og benyttes. Klikk her.  
  Attest sendes kadett@marint.no og legges også ved i kadettens søknad om sertifikat til Sjøfartsdirektoratet.
  NB! De nye reglene får kun innvirkning for kadetter som har mer enn 8 arbeidstimer avtalt per dag.
   

 9. Kadetten må selv søke ut og betale for utstedelse av sertifikat, se link: https://www.sjofartsdir.no/sjofart/sjofolk/sertifikater/sok-personlig-maritimt-sertifikat/