Opplæringsrederi/ fartøy

 

En kadett har fullført nautisk eller maskinteknisk utdanning på maritim fagskole eller høyskole.

Kadetter skal gjennom et godkjent systematisk opplæringsprogram om bord i et fartøy. Tiden fra fullført og bestått teoretisk utdanning og frem til mottagelse av første offiser sertifikat kalles kadett tid.