Hvordan få tilgang til Webcadet

Webcadet er et elektronisk administrasjonssystem hvor kadettens opplæring og kompetanse dokumenteres, godkjennes og bedømmes. Etter endt kadett tid sendes dokumentasjonen fra Webcadet til Sjøfartsdirektoratet og kadetten kan søke sertifikat.

 

For å få tilgang til Webcadet må rederiet signere en avtale om bruk av Webcadet og fylle ut skjemaet "Informasjon om rederi". Disse sendes til kadett@marint.no. 

 

Medlemsrederier i Marint Kompetansesenter betaler et engangsbeløp på kr 5.000 for registrering i Webcadet og innføring i systemet, og kr 2.000 for hver ny kadett. Fra 15.06.2018 økes prisen til kr 3.200.

Rederier som ikke er medlem, betaler kr 6.500 ved første gangs etablering, og 3.000 kr for hver ny kadett. Fra 15.06.18 endres prisene til kr 7.200 og  kr 4.200 for hver ny kadett. 
Informasjon om rederi.docx (60,35 KB)
Avtale om bruk av Webcadet rev13062018.docx (60,91 KB)