Lønn og tilskudd for kadett

Kadetter på fiskebåt er ikke omfattet av noen tariff og rederlag står derfor fritt til å inngå lokale avtaler med kadetten innenfor rammene gitt i lovverket. Det er viktig å merke seg at kadett på fiskebåt ikke går inn under tellende mann eller fellesutgift men at en kan søke stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse(SNMK) om tilskudd til kadett.

Rederiene søker etterskuddsvis 2 ganger per år.

  • Søknadsfrist for tilskudd til opplæringsstillinger for 1. halvår (januar – juni) er 15. august. 
  • Søknadsfrist for tilskudd til opplæringsstillinger for 2. halvår (juli - desember) er 1. mars. 

Marint Kompetansesenter påtar på seg arbeidet med å søke om tilskudd for rederier som ønsker dette. Søknad inklusiv revisorbekreftelse koster kr. 1.500 pr. lærling/ kadett. Vi må da ha oversendt en bekreftelse på antall sjødager for hver lærling/kadett og arbeidsavtaler. Ta kontakt og send opplysninger til kurs@marint.no om ditt rederi ønsker bistand til dette.

Mer informasjon om satser og hvordan en søker finnes på  http://www.snmk.no/ 

 

Interesseorganisasjonen Fiskebåt har laget noen anbefalinger for kadettlønn som kan følges, vi gjengir her kort hovedtrekkene i anbefalingen til fiskebåt:

  • Kadetthyre per måned ombord kr 21 000
  • Kadetthyren tillegges ikke feriepenger. Kadetten tilkommer ikke lott.
  • Tjenestetiden i kadettperioden er 8 timer per dag. Tid som medgår til teoretiske studier mm og som ikke er en del av pågående opplæring skal foregå utenom tjenestetiden.
    Dersom kadetten settes til arbeid utover 8 timer per dag så skal dette godtgjøres med kr 147 per time. Satsen gjelder alle dager i uken inklusiv søndag og helligdager. Adgangen til å sette kadetten til ekstra arbeid avtales lokalt. Arbeidet må skje innenfor tariffavtalens hviletidsbestemmelser.
  • Kadetten har samme rettigheter som øvrige besetningsmedlemmer med hensyn til forsikringer.

Om mer info ønskes vær vennlig å kontakt fiskebåt direkte, se link http://www.fiskebat.no/ .