Kurs- og kompetanseavdeling

Kurs og kompetanse avdelingen skal tilrettelegge, organisere og gjennomføre kompetansehevende tiltak innen marin næring. Marint Kompetansesenter setter i verk tiltak etter forespørsel fra våre medlemmer eller behov og krav i næringen. Vi oppfordrer dermed bedriftene om å gi beskjed om ønsker mht. aktuelle kurs og prosjekter.

Ta kontakt om du har kurs eller prosjekter du vil ha realisert: kurs@marint.no