X

ASH kurs for verneombud på norske fartøy

 E-læringskurs

Arbeid, sikkerhet og helse (ASH) e-læringskurs utviklet spesielt for verneombud og for andre deltakere i verne- og miljøutvalget. Marint Kompetansesenter har i samarbeid med Tranvåg Maritime AS utviklet et kurs innen ASH spesielt tilpasset arbeidstagere på norske fartøy. Kurset er lagt opp som E-læringskurs, dvs. at undervisningen er nettbasert. Kurset er bygd opp med 4 moduler som skal gjennomgås. Fysisk oppmøte som ofte kan være utfordrende å delta på for fiskere og andre som jobber på båt, er derfor ikke lenger nødvendig. 

Kurset dekker Sjøfartsdirektoratet sine krav til 40 timers systematisk opplæring i arbeid, sikkerhet og helse for arbeidstakere på norske fartøy. Kursdeltagere  har ansvar for egen læring. Ta kontakt med kursansvarlig, Jørn Tranvåg om det er behov for rettledning o.l.
Etter gjennomført og bestått kurs, utstedes det kursbevis. Dette skal legges frem ved eventuell kontroll ombord av Sjøfartsdirektoratet (Klasseselskap eller annen organisasjon bemyndiget av Sjøfartsdirektoratet).

Pris: 

2 900,- for medlemsbedrifter i Marint Kompetansesenter   

3 900,- for de som ikke  er medlemsbedrifter Påmelding Bli eierbedrift!

 Tilbake