X

Assessorkurs i Fosnavåg

19. desember - 20. desember

Assessorkurset skal gi deltakerne en innføring i grunnleggende kunnskaper om opplæring og bedømming av lærlinger og kadetter ombord i skip under normal drift. Kurset er basert på STCW-konvensjonen, avsnitt A-I/6,6 - Marint Kompetansesenter sitt Assessorkurset ble godkjent av Sjøfartsdirektoratet februar 2017.  

Målgruppe: hovedmålgruppe er offiserer som skal bedømme kadetter og BRM/ERM-kompetanse om bord på skip, samt faglige ledere/instruktører med opplæringsansvar for kadetter og lærlinger om bord. Kurset er også åpent for andre som ønsker å tilegne seg kunnskapene som formidles i kurset. 

Læringsmål: gi grunnleggende kunnskap og innsikt i opplæring og bedømming av kadetter og BRM/ERM-kompetanse, samt introdusere nødvendige hjelperedskaper for å sikre best mulig opplæring, trening og bedømmelse om bord. Å gi grundig innføring i hjelpeverktøyene [SafirWeb] Kompetanseboka.no (for lærlinger) og Webcadet (for kadetter).

 

Metode/Gjennomføring: Opplæringen skjer gjennom egenstudier/e-læring på 4 timer og en kombinasjon av teoretisk klasseromsundervisning og praktiske øvelser, der deltakerne introduseres for lærestoffet gjennom en kombinasjon av forelesning og dialog i plenum, arbeid i grupper og øvelser. Forelesningene støttes av PowerPoint-presentasjoner og videofilmer. Hvert emne avsluttes med en oppsummering. Hver øvelse gjennomgås i etterkant for repetisjon av lærestoff, praktisk tilnærming og refleksjon.

Sluttest: Etter endt kurs gjennomføres det en pålagt skriftlig prøve. Ved bestått prøve utstedes kursbevis.

Forkunnskaper: Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper for å delta på dag 1 (instruktørkurs) delen av kurset. For å kunne løse ut Assessor sertifikat etter fullført og bestått den skriftelige testen (dag 2) så må en minimum ha sertifikat D2/M2. 

Kursavgiften dekker:

  • Kursmateriell, trykking og organisering av mapper, utlån av regelverkshefter 
  • Forberedelse kurs og utsending av kursinformasjon på e-post mht. deltakers obligatoriske forberedelse til kurset og kursprogram 
  • Lunsj 2 dager 
  • Kursbevis
  • Registrering i Altinn (for de som skal søke Assessorsertifikat) 

Pris: 

kr 1200,- pr deltaker for medlemsbedrifter - OBS: introduksjons- / KAMPANJEPRIS 2017 

kr 4200,- pr deltaker for de som ikke er medlemsbedrifter  - OBS: introduksjons- / KAMPANJEPRIS 2017 

Eventuell reise og overnatting kommer i tillegg.

Sted: Thon Hotel Fosnavåg  For rombestilling kontakt Gunn Remøy på 70 08 10 06 - oppgi instruktørkurs/assessorkurs Marint KompetansesenterPåmelding Bli eierbedrift!

 Tilbake