X

Opplæringsprogram fabrikk og fabrikkledelse

 E-læringsbasert og 3 samlinger

Påmelding til 13 september (Gruppe 6) og 18. oktober (Gruppe 7) 2018

Opplæringsprogrammet henvender seg først og fremst til fabrikksjefer og fabrikkformenn (som trenger påfyll og/eller ønsker å formalisere sin kompetanse) samt fiskere/fabrikkarbeidere med potensiale for å bli mellomleder. Intro. film - lansering av "Opplæringsprogram fabrikk og fabrikkledelse" - klikk her 

Målgruppe:  

  • Fabrikksjefer 
  • Fabrikkformenn 
  • Fabrikkarbeidere (fisker med fabrikkerfaring)   

Innhold:

Programmet består av 7 moduler som vist i figuren.   

Opplæringsprogrammet er basert på E-læring og det vil i tillegg bli 3 fysiske samlinger. Hver enkelt modul avsluttes med en prøve, og hvert av de to trinnene avsluttes med skriftelig eksamen. 

På første samling blir det program fra ca. kl 13:00 t.o.m. ca kl 18:00 - middag inkludert!  

Fullført og bestått hele opplæringsprogramet (både trinn 1 og 2) dokumenteres med vitnemål og man har det teoretiske grunnlag for lederstilling i fabrikken om bord. 

Kurs_Moduler-i-NY-drakt.jpg
 

Krav til erfaring/kvalifikasjon fra fiskeri/fabrikkarbeid for å få delta i programmet:  

  • Erfaring fra fabrikk minimum 3 år, eller 
  • Fagbrev Fiske og Fangst / Sjømatproduksjon + 1 års erfaring fra fabrikk

Pris: 

16 300,- for medlemsbedrifter i Marint Kompetansesenter 

21 300,- for de som ikke  er medlemsbedrifter

Påmelding Bli eierbedrift!

 Tilbake