X

Opplæringsprogram for dekksarbeid og bas

 E-læringskurs med 3 fysiske samlinger

Opplæringsprogrammet er det aller første opplæringstilbudet for dekksfolk i fiskeflåten. 

Opplæringsprogrammet henvender seg først og fremst til dekksarbeidere som ønsker å kunne bli mellomledere, nettmenn og baser (som trenger påfyll og/eller ønsker å formalisere sin kompetanse). 

Målgruppe:  

  • Dekksarbeidere med noe erfaring
  • Nettmenn 
  • Bas  

Innhold:

Programmet består av 2 trinn og 7 moduler som vist i figuren.   

Opplæringsprogrammet er basert på E-læring og det vil i tillegg bli 3 fysiske samlinger, hvor den ene blir modelltanken til Sintef (Hirtshals - Dannmark). Det vil her bli undervisning på "danskebåten". Alle fysiske samlinger er satt opp over 2 dager. Hver enkelt modul avsluttes med en prøve, og hvert av de to trinnene avsluttes med skriftelig eksamen. Etter trinn 2 er det også en praktisk eksamen.

På første samling blir det et 2 dagers program bestående av teori redskap/sjømannsskap, orientering om Trinn 1 og praksis redskap (se oversiktsbilde). Samlingen vil avholdes på Bryggen Opplæringssenter på Roald, Vigra . Det vil bli felles middag på kvelden 1. dag.

 

Krav til erfaring/kvalifikasjon fra fiskeri/dekksarbeid for å få delta i programmet:  

  • Erfaring fra dekksarbeid minimum  3 år, eller 
  • Fagbrev Fiske og Fangst / Fiskeredskap + 1 års erfaring fra dekksarbeid

 

OLP-Dekksarbeid og bas.png

Du kan nå melde deg på til første samling på Gruppe 1 eller 2 nedenfor.

Gruppe 1 -   4 og 5 september NB - FULLBOOKET!!

Gruppe 2 -   3 og 4 oktober 

 

  • Medlemspris: kr 25.000 
  • For andre:  kr 32.500
  • For kandidater som har gjennomført og bestått Modulene 1, 4 og 7; henholdsvis "Kvalitet på fisk og fiskevarer" Arbeidsmiljø og helse (HMS)" og "Ledelse", i Opplæringsprogram fabrikk og fabrikkledelse er prisen satt til kr 18.900

Det gis  20% rabatt for inntill 2 personer pr. eierbedrift til første samling (disse skal gi oss konkrete tilbakemeldinger på kurset - utprøving, evaluering).

Flyreiser vil komme i tillegg.

 
Påmelding Bli eierbedrift

 Tilbake