Sammen skaper vi en enda mer attraktiv marin næring

Vår styrke ligger i din bedrift eller ditt rederi.

Marint Kompetansesenter eier du på lik linje med minst 120 andre bedrifter. Som eier skal du selvfølgelig legge føringer på hva vi skal bruke tida vår på. Et aktivt eierskap i Marint Kompetansesenter fordrer således at du tar kontakt med oss hver gang du har behov for kurs eller annen kompetanse. Bare på den måten kan vi utvikle oss og bli best.

Rekruttering og kompetanseheving er områder der det er fult mulig å samarbeide med andre bedrifter. Har du et kursønske, et prosjekt eller annet du tenker å gjennomføre, ja så kan det godt hende "naboen" også kan tenke seg dette. IKKE NØL - KONTAKT OSS - SAMMEN FÅR VI DET TIL!

Det er ingen hemmelighet at slike arenaer/nettverk er interessant for mange - det kan bli en vinn - vinn sak for alle parter. Sammen for økt verdiskapning i MARIN NÆRING