Kompetanseutvikling i fiskeflåten


Bilde1.jpg

Bilde1.jpg
Bilde1.jpg

Marint Kompetansesenter har etter initiativ og forespørsel fra våre fiskebåtrederier satt i gang prosjektet "Kompetanseutvikling i fiskeflåten". Formålet er å i samarbeid med ekspertise fra næringa og andre, utvikle kurs/kompetanse opplegg for mellomledere som baser og produksjonssjefer. Det er et stort behov for flere mellomledere i flåten i dag. Prosjektet vil videre fokusere på å heve den generelle kompetansen for fiskere og bidra til å få "løfte" fagbrevet i Fiske og Fangst.

Kursene som utvikles vil være "piloter" og i stor grad baseres på E-læring. Dette vil medvirke til at det blir enklere for fiskere å delta (da mye kan tas når det passer hver enkelt). Ettersom dette er praktiske fag må nødvendigvis noe av undervisningen likevel legges opp med samlinger (oppmøte). Prosjektet er forankret i Møre og Romsdal, men "pilotene" som etter hvert blir utviklet kan lett overføres til andre regioner.

Prosjektet er et bredt samarbeid og er finansiert av Regional og næringsavdelinga i MR, FHF, Fiskebåt, Surofi, Norges Råfisklag, Fiskeflåten i MR og Marint Kompetansesenter. Det er sannsynlig at flere vil bidra til finansiering underveis eller i senere driftsfase.

Prosjektet ble oppstartet i oktober 2015 og har blitt ledet av Terje Molnes.