Lærlingordning

Lærlingordningen er en del av yrkesfaglig utdanning. Hovedmodellen er 2 år opplæring i skole (vg.1 og vg.2) etterfulgt av 2 års læretid i bedrift (vg.3). 

Voksenlærlingordningen: de som har fullført videregående opplæring (vg 1 og vg2 ) og som ønsker ta fagbrev i nytt fag (eksempelvis industrimekaniker som ønsker fagbrev i akvakultur). Det kan søkes kontrakt for kandidater som har mindre enn 24 måneder relevant arbeidserfaring. Voksenlærlinger kan er ansatt som vanlige arbeidstakere i bedrift men må gjennomføre tverrfaglig teorieksamen i det faget en ønsker fagbrev i,  før praktisk fagprøve. Voksenlærlinger får vesentlig kortere praksis enn praksiskandidater (5 år). 

Lærekandidater har ofte behov for ekstra tilrettelegging/oppfølging i læretiden. Lærekontrakt tegnes for tolv måneder i gangen og kan fornyes inntil 3 x 1 år. Det kan søkes om ekstra midler til oppfølging. En lærekontrakt tegnes med mål om at lærekandidaten skal lære deler eller hele læreplanen og om mulig ta fagbrev. 

Kadetter er opplæringsstillinger på havgående fartøy for å løse sertifikat som styrmann eller maskinist. Mer om kadettordningen på http://marint.no/Kadett .

Det blir utbetalt tilskudd for lærlinger, voksenlærlinger og lærekandidater. Dette utbetales automatisk gjennom Marint Kompetansesenter (MKS). Lærlinger fiske og fangst har med egen kvote til båten/rederiet som kan tas når læringen er ombord (verdi ca kr 30 000). For lærlinger/kadetter til sjøs kan det i tillegg søkes tilskudd for opplæringsstillinger hos stiftelsen Norsk maritim kompetanse (NMK). MKS bistår gjerne våre medlemmer med å søke SNMK om støtte. Vi fakturerer kr 1500 per kandidat for arbeidet. 

Ta kontakt med oss om du har spørsmål.