Fagprøve

  • Marint Kompetansesenter melder lærlingen opp til fagprøve ca 3 måneder før utløpsdato i lærekontrakt.
  • Lærlingen får tilsendt brev i posten fra Møre og Romsdal fylkeskommune om at han/ hun er oppmeldt til fagprøven.
  • Leder i prøvenemnden (sensor under fagprøven), tar kontakt med lærling og/eller lærebedrift og avtaler tidspunkt for fagprøven.
  • Du kan også selv ta kontakt med prøvenemd (se kontaktinfo. på brevet).
  • Fagprøven skal gjennomføres ved slutten av læretiden, inntil 2 mnd. før og senest 2 mnd. etter læretiden er avsluttet.

I vedlegget «Fagprøve informasjon» finnes informasjon om oppmelding til fagprøve/ kompetanseprøve, samt hvordan prøven skal gjennomføres og hvordan den blir vurdert/ bedømt.

For å se eksempel på gjennomføring av  praktisk fagprøve klikk her: 
Fagprøve informasjon.pdf (351,08 KB)