Informasjon til lærling

Informasjonshefte:

Når du har fått lærekontrakt får du tilsendt/overlevert et infohefte.

Kompetanseboka:

Alle lærlinger skal føre KOMPETANSEBOK. Lærlingen besvarer alle læremål og faglig leder godkjenner at lærlingen innehar den kompetansen det vises til. Lærling og faglig leder skal registrere seg; www.kompetanseboka.no .

Når et læremål godkjennes, betyr dette at faglig leder mener lærlingen innehar kompetansen som læremålet beskriver. Spørsmålene besvares direkte eller ved å legge inn vedlegg og/eller bilder. Marint Kompetansesenter har tilgang og sjekker progresjonen i opplæringen.

Tilgang fås via eget brukernavn og passord. Ved førstegangs innlogging mottar man e-post med en link  og så opprettes passord. Brukernavn er e-post adresse, passordet oppretter du selv.

For mer informasjon - se egen brukerveiledning. Du må være innlogget i Kompetanseboka for å få tilgang til denne.