Videre utdanning

Yrkesfaglig utdanning gir yrkeskompetanse. Yrkeskompetanse betyr at man er utdannet til å utøve et yrke. Yrkesfaglig opplæring fører frem til fagbrev, etter bestått fagprøve. Fagbrevet er dokumentasjon på at du er fagarbeider. Du har mulighet til å gå ut i yrkeslivet som fagarbeider, eller du kan ta høyere utdanning.

 

Fagskoleutdanning
Med fagbrev kan du søke fagskole. Forskjellen mellom fagskole og høyskole er mengden realfag. Fagskole utdanningen er 2 års teoretisk utdanning. Det er en yrkesrettet utdanning, dvs. at den gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet.

http://www.fagskoleopptak.no finnes informasjon om fagskoler, oversikt over skoler, fagretninger, søknadsprosessen og opptakskrav.

 

Universitet/ høyskole utdanning
Med fagbrev kan du ta 1 år allmennfaglig påbygning og søke universitet/ høyskole utdanning. Enkelte høyskoler tilbyr også ingeniørstudier/ bachelor studier med relevant fagbrev som inntakskrav (y-veien). På http://www.samordnaopptak.no finnes informasjon om universitet og høyskoler, oversikt over utdanningsinstitusjoner, fagområder/ studieretninger, søknadsprosessen og opptakskrav.

http://www.utdanning.no og http://www.studie.no finnes informasjon om både videregående-, fagskole-, universitet- og høyskole utdanning.