Hva drømmer du om å bli?

SE NEDERST PÅ SIDEN =)
SE NEDERST PÅ SIDEN =)
SE NEDERST PÅ SIDEN =)

Fisker? (Skole: Naturbruk)


Liker du å skru?  (Skole:TIP,  Elektro) 

 


Fiskeoppdrett? (Skole: Naturbruk)


Prosessoperatør?  (Skole: TIP)

 

Matros? (Skole: TIP/Elektro)
 

 Hva drømmer du om.pdf (294,94 KB)