Bli lærebedrift

En lærebedrift er en bedrift som påtar seg opplæring av en eller flere lærlinger eller lærekandidater. Bedriften skal være godkjent av fylkeskommunen. For å bli godkjent lærebedrift skal bedriften kunne gi opplæring i kompetansemålene som er fastsatt i læreplanen for det aktuelle faget, og ha en faglig kvalifisert person (faglig leder) som kan være ansvarlig for opplæringen.