Informasjon til lærebedrift

Vi vurderer søkere til læreplasser etter følgende kriterier:
•    Referanser (lærere, arbeidsgivere, utplassering)
•    Vårt inntrykk frå intervju 
•    Karakterer
•    Fravær 
•    Eventuelt intervju saman med bedrift 
•    Det er bedriften som tar den endelige avgjørelsen 

Marint Kompetansesenter gir vår vurdering basert på følgende skala fra 1-6:

1 - vi vurderer søkeren til å ha liten kompetanse i faget, ikke egnet og vil ikke anbefale vedkommende til læreplass

2 - vi vurderer søkeren til å ha lav kompetanse, lite interessert og vil ikke anbefale vedkommede til læreplass

3 - vi vurderer søkeren til å ha nokså god kompetanse, men uten å overbevise og vil anbefale vedkommende kun i samråd med enkeltbedrifter

4 - vi vurderer søkeren til å ha god kompetanse og gode evner i faget og vil anbefale vedkommende til læreplass 

5 - vi vurderer søkeren til å inneha meget god kompetanse i faget og vi vil sterkt anbefale vedkommende til læreplass

6 - vi vurderer søkeren til å ha fremragende kompetanse og høy score på alle kriterier ellers og vi vil sterkt anbefale vedkommende til læreplass

 

Informasjonshefte 

Heftet skal gjennomgås av lærlingen og faglig leder før/ved oppstart av læretiden. Dette blir overlevert eller tilsendt.

 

Kompetanseboka

Kompetanseboka er lærlingens verktøy for å dokumentere gjennomgått opplæring. Første gang får du en e-post med en link som du skal følge og opprette passord. Ditt brukernavn er din e-post adresse, mens passordet oppretter du selv. Både faglig leder og lærling skal logge inn.

Kompetanseboka inneholder læremål med utfyllende underpunkter. Lærlingen skal besvare disse og praktiske oppgaver skal gjennomføres. Spørsmålene kan besvares direkte eller ved å legge ved filer og/eller bilder.

Se egen brukerveiledning i kompetanseboka. Du må være innlogget for å få tilgang til veiledningen.