Krav til lærebedrift

En lærebedrift må være eierbedrift i Marint Kompetansesenter. Marint Kompetansesenter kan samle flere lærebedrifter for å samordne opplæring av lærlinger/lærekandidater, slik at alle læremål oppnås.

Lærlingen skriver lærekontrakt/opplæringskontrakt med Marint Kompetansesenter, som er juridisk ansvarlig for denne.

Lærebedriften

  • Har arbeidsgiveransvar og skal inngå arbeidsavtale for læretiden.
  • Betaler lønn og ordner med forsikring.
  • Har ansvar for daglig oppfølging av lærlingen.
  • Skal stille med faglig leder/ instruktør.
  • Skal gi beskjed til Marint Kompetansesenter dersom bedriften ikke kan gi tilfredsstillende opplæring i alle mål i kompetanseboken.

Faglig leder
Lærlingen skal ha en faglig leder ved lærebedriften som er hovedansvarlig for opplæringen. Faglig leder skal påse at lærlingen får tilstrekkelig opplæring i henhold til kompetanseboken. Dette innebærer å sørge for at lærlingen får arbeidsoppgaver som er i samsvar med læremål, og som lærlingen mestrer. Faglig leder kan delegere ansvaret for opplæringen til andre instruktører. 

Faglig leder skal være en person som enten:

  • Har hatt fagbrev i faget i minst 2 år
  • Har høyere utdanning i det aktuelle faget
  • Har minst 6 års arbeidserfaring fra faget

Det er ingen formelle krav til den som skal være instruktør. Det viktigste er at vedkommende har god kompetanse i det aktuelle faget.