Fagbrev

Fagbrevet er dokumentasjon på fullført yrkesfaglig utdanning.

I videregående skole skiller en mellom studieforberedende og yrkesfaglig utdanning. Yrkesfaglig utdanning fører frem til et yrke og gir yrkeskompetanse. Yrkeskompetanse vil si at man er utdannet til å utøve et yrke.  Bestått teori og praktisk fagprøve gir fagbrev.

Yrkesfaglig opplæring (fagbrev) gir mulighet til å gå ut i yrkeslivet eller ta høyere utdanning. Med fagbrev kan du søke fagskole. Du kan også ta 1 år allmennfaglig påbygning og søke universitet/ høyskole utdanning. Enkelte høyskoler tilbyr også ingeniørstudier/ bachelor studier med relevant fagbrev som inntakskrav (y-veien).