Fagbrevkurs/ støttekurs

Marint Kompetansesenter kan organisere støttekurs til teorieksamen. For å kunne arrangere et kurs må vi ha nok interesserte. Send e-post til kurs@marint.no og meld din interesse for et støttekurs.

 

Støttekursene er på ca. 50-100 timer avhengig av fagområde. Kursene vil bli publisert under "kursmenyen".