Ulike veier mot fagbrev

År

 Elever/lærlinger Mnd.  Praksiskandidat  Mnd. 
 1               Vg.1                   12              Arbeidspraksis             12
 2  Vg.2  12  Arbeidspraksis  12
 3  1. læreår  12  Arbeidspraksis  12
 4  2. læreår  12  Arbeidspraksis  12
 5      Arbeidspraksis  12
 Totalt    48    60

 

Se vedlegg om hvordan du melder deg opp til skriftlig tverrfaglig eksamen og praktisk fagprøve.

Praksiskandidat
• Må dokumentere minst 5 års relevant praksis (60 måneder).

           Det er Utdanningsavdelingen ved MR fylkeskommune som godkjenner praksis
           (ikke Marint Kompetansesenter avd. opplæringskontoret).
           Praksisen skal dokumenteres med attester. (NB! Det må være godkjent kopi).

• Må ta skriftlig tverrfaglig eksamen i programfagene på vg.3 nivå - 5 timer skriftelig.
• Trenger ikke fellesfag (norsk, engelsk, matte etc.).

Lærling med vg.1 og vg.2 fra «annet» utdanningsprogram
Eksempel: kandidat med vg.1 Tip vg.2 Industriteknologi som ønsker fagbrev i Akvakultur.
• Får godskrevet 3 mnd. for vg.1 og 3 mnd. for vg.2 = totalt 6 mnd.
• Må ta skriftlig tverrfaglig eksamen i programfagene på vg.3 nivå.
• Får 48 mnd. – 6 mnd. = 42 mnd. læretid = 3,5 års læretid.

Lærling med rett vg.1 og feil vg.2
Eksempel: kandidat med vg.1 Naturbruk og vg.2 Fiske og fangst som ønsker fagbrev i Akvakultur.
• Får godskrevet 12 mnd. for vg.1 og 6 mnd. for vg.2 = totalt 18 mnd.
• Må ta skriftlig tverrfaglig eksamen i programfagene på vg.3 nivå.
• Får 48 mnd. – 18 mnd. = 30 mnd. læretid = 2,5 års læretid.

 

Voksenlærling

  • Har du ganske nylig startet i en ny jobb? Kanskje har du allrede jobbet 1-1,5 år i den nye stillingen?
  • Har du i tillegg fullført annen videregående opplæring?

 Ja da kan du vurdere å inngå lærekontrakt i det faget du nå jobber med. Dette blir som regel den korteste veien for deg fram til fagbrevet. Du må avlegge en 5 timers skriftlig eksamen som privatist i løpet av læretiden. Marint Kompetansesenter kjører ofte "støttekurs" på rundt 50-100 timer for de som skal ta fagbrevet.

Kontakt oss for mer informasjon, ok@marint.no

 

 
Oppmelding til skriftlig tverrfaglig eksamen.pdf (189,72 KB)
Oppmelding til fagprøve.pdf (438,42 KB)