X


Stor interesse for baskurs!

Stor interesse for vårt nye utdanningstilbud "Opplæringsprogram dekssarbeid og bas", gjør at vi setter opp ny samling allerede i oktober.

 

For mer informasjon og påmelding; 

http://marint.no/Kurs-og-prosjekt/Admin-kurs/Viskurs/Article/944/Opplaeringsprogram-for-dekksarbeid-og-bas 

 
 Publisert 13. juni 2018
 Tilbake