X


Årets lærebedrift 2017 i marin næring er Havsnurp AS

Havsnurp AS er årets lærebedrift 2017

Rederiet som har tilholdssted i Midsund har i en årrekke vært en positiv og viktig ambassadør for rekruttering til fiskeflåten. De har framstått og bidratt på en svært god måte både gjennom å ta inn lærlinger og elever på utplassering.

Marint Kompetansesenter gratulerer med en fortjent pris som årets lærebedrift. Vi setter stor pris på å kunne jobbe i lag med dere om rekruttering og kompetanse. Det å vise lokale ungdommer og andre at det finnes muligheter i fiskeflåten er viktig. Rederiets fokus på kompetanse er samtidig et signal til neste generasjon fiskere.
 Publisert 14. mars 2018
 Tilbake