X


De aller første har fullført "Opplæringsprogram fabrikk og fabrikkledelse"

Sist Fredag var de aller første kandidatene som har gjennomgått og fullført "opplæringsprogram fabrikk og fabrikkledelse" oppe til siste avsluttende eksamen. Resultatet fra denne vil først foreligge om noen uker. Vi krysser fingrene smiley Vi i Marint Kompetansesenter som har fulgt disse karene, takker for en kjempehyggelig reise og ser fram til videre samarbeid. 

Dere blir på mange måter et foregangseksempel i forhold til kompetanseutvikling for mellomledere i fiskeflåten, som inntill nå ikke har hatt noe konkret utdanningstilbud. Vi gratulerer hjertelig og håper flere rederier åpner for å delta framover. Ny grupper settes i gang fortløpende.

 Publisert 21. mars 2018
 Tilbake