X


Kompetansemidler i boks!

Det er svært kjekt å kunne meddele at Marint Kompetansesenter har blitt tildelt midler for å kjøre følgende kurs: Norsk grunnkurs (A1), Norsk videregående (A2) og IKT. Vi organiserer kursene, ordner lærerkrefter mm, slik at bedriftene slipper å bruke energi på slike ting. Det kan se ut som vi har kommet gjennom nåløyet som opplæringstilbyder hos Kompetanse Norge og ser fram til å også neste år kunne tilby kurs for våre eierbedrifter.

Midlene denne gang går til kurs på følgende bedrifter:

Stokfisk AS

J. Giskeødegård AS

Fosnavåg Pelagic AS

Pure Norwegian Seafood AS

Møre Codfish AS

Vikenco AS

Første kurset settes i gang i dag ettermiddag i et samarbeid mellom  bedriftene Stokfisk og J. Giskeødegård på Valderøya. 

Dersom din bedrift er interessert, vennligst ta kontakt med osssmiley

 Publisert 11. april 2018
 Tilbake