X


Ansatte godt i gang med norsk kurs

Bedriftene Stokfisk AS og Johan Giskeødegård AS i Giske kommune samarbeider om norskopplæring for ansatte. Kursdeltakerne kommer fra mange forskjellige land, og som arbeidstagere og i det norske samfunnet ellers er det særdeles viktig å snakke norsk. I slike foredlingsbedrifter er det spesielt viktig at alle snakker samme språk og ikke minst alle behersker fagutrykk i produksjonen.

En fantastisk flott og lærevillig gjeng er godt i gang med et 90 timers kurs. Bildene er fra gårsdagens samling (3 timer).

På vegne av våre eierbedrifter Stokfisk og J. Giskeødegåd ønsker vi i Marint Kompetansesenter lykke til med opplæringen.IMG_6691.JPG 

 Publisert 01. mai 2018
 Tilbake