X


Volt Service AS inn som eierbedrift

Vi er kjempestolt av at rederiet Volt Service AS har gått inn som eierbedrift hos oss i Marint Kompetansesenter. Rederiet driver båten Volt Processor som nylig er bygget i Nederland, og som i skrivende stund er på vei heim til hjemmelige strøk.

Marint Kompetansesenter vil gjøre alt vi kan for å være en god støttespiller på kompetanseutfordringer; fra lærling og kadett til kurs og andre prosjekter. Vi ønsker velkommen  og takker for tillitensmiley
 Publisert 11. mai 2018
 Tilbake