X


Har du ansvar for lærling eller kadett?

Har du ansvar for opplæring av lærlinger eller kanskje en kadett? Marint Kompetansesenter kjører instruktør og assessorkurs 30. og 31. mai. Kurset passer både for de som har lærlinger (både på sjø og land) og de rederier som skal ha eller har kadetter om bord. Instruktruktører tar dag 1 av kurset, mens assessorer tar begge dager. 

Alle med opplæringsansvar for lærlinger bør ha et slikt kurs. 

For mer informasjon og påmelding, se her: http://marint.no/Kurs-og-prosjekt/Admin-kurs/Viskurs/Article/939/Instruktoer-og-AssessorkursMediaHandler (8).jpg 

 Publisert 14. mai 2018
 Tilbake