X


Historiens første utdanning for dekksarbeidere i fiskeflåten

Marint Kompetansesenter kan herved presentere verdens første utdanning for mellomledere på dekk i fiskeflåten. Opplæringsprogrammet er utviklet i samarbeid med flere av de største trålrederiene. Fiskeflåten har i mange år hatt for liten tilgang på nettmenn og baser. Opplæringsprogrammet vil synliggjøre hva som kreves i disse viktige stillingene stillingene om bord, og forhåpentligvis bidra til bedre rekruttering.

Første gruppe (Gruppe 1) vil ha første samling 4. og 5. september. Samlingen er lagt til Bryggen Opplæringssenter på Vigra (utenfor Ålesund). Det er satt av 15 plasser til første samling og disse deltagerne skal samtidig evaluere grundig programmet (dvs= testpersoner).

For mer informasjon og påmelding; http://marint.no/Kurs-og-prosjekt/Admin-kurs/Viskurs/Article/944/Opplaeringsprogram-for-dekksarbeid-og-bas 

Førstemann til møllasmiley
 Publisert 18. mai 2018
 Tilbake