X


Møre Ocean Lab

Marint Kompetansesenter går inn som partner i Møre Ocean Lab. Et kjempespennende prosjekt som kan generere interessante og nye muligheter for marin næring og andre aktører som jobber innenfor havrommet. Ingen ting er mer selvfølgelig enn at dette skal gjennomføres i Møre og Romsdal Fylke, Norges største sjømatfylke.

Litt om prosjektet;

Regjeringen vil styrke den grunnleggende kunnskapen om havet og vil at Norge skal bli best på hav (Havstrategi 2017). Prosjekt Møre Ocean Lab blir et havlaboratorium og en nasjonal infrastruktursatsing for å få mer kunnskap om havet og for å teste marine og maritim teknologi.

Breisundet på Sunnmøre er et unikt og helhetlig havrom i miniatyr der storhavet møter fjordene og er allerede et av de best instrumenterte havområdene langs norskekysten. Statens Vegvesen har investert for over 100 millioner kroner i vindtårn og oseanografiske målebøyer i forbindelse med planlegging av bru over Breisundet («Hafast»). Og området er dekket med høyoppløselige kart.  Med ytterligere instrumentering vil Breisundet kunne bli et full-skala havlaboratorium som verden trolig aldri før har sett maken til.

Et full-skala havlaboratorium vil fremme forskning og kunnskap om havet og danne grunnlag for bedre skipskrog, skipsutstyr, mærder og andre installasjoner i havet med mindre energiforbruk, bedre materialvalg, bedre design, mindre støy, bedre sikkerhet og mer presis dokumentasjon mm.

 Publisert 30. mai 2018
 Tilbake