X


Storvik Shipping ANS

Marint Kompetansesenter ønsker rederiet Storvik Shipping ANS velkommen som medlem. Rederiet fra Smøla har båten "Sørbøen" og driver fiskeri med...

Les mer

Frøy Vest Rederi AS nytt medlemsrederi

Vi ønsker Frøy Vest Rederi AS velkommen som nytt medlem og dermed medeier av Marint Kompetansesenter. 

Frøy Vest Rederi AS er ett av...

Les mer

Terje Molnes er vår nyeste medarbeider

Terje Molnes startet 01. september som konsulent hos oss i Marint Kompetansesenter. Terje er fra Vigra og skal primært jobbe i vår...

Les mer

Fiskeflåtens ungdomsmønstring 2016

Fredag 26. august var det "stinn brakke" i Parken kulturhus med over 1000 stk. tiendeklassinger som var der for å lære mer om de mange mulighetene...

Les mer

Nyhetsbrev fra Marint Kompetansesenter

Første utgave av vårt nyhetsbrev (#1 August 2016). Vi ønsker fremover å få sende dere nyhetsbrev fra oss 6 ganger i året. Neste utgave av...

Les mer

Fagdag for videregående skoler i Møre og Romsdal med Naturbruk (blå)

Marint Kompetansesenter arrangerte Onsdag 17. august fagdag for alle skoler i fylket med Naturbruk. VG1 Naturbruk rekrutterer til VG2 Fiske og...

Les mer

MKS på NOR-FISHING 2016

Marint Kompetansesenter var representert på NOR-FISHING messen i uke 33 sammen med over 17 000 andre deltakere. Messearrangøren kunne fortelle om den største messen så langt....

Les mer
Ole-Kristian Liaset er MKS sin nye ressurs på vårt Averøy kontor

Marint Kompetansesenter (MKS) har ansatt Ole-Kristian på engasjement som konsulent i vår opplæringskontor-avdeling. I tillegg har han fått...

Les mer

Forbedret versjon av Marint.no

Vi har nå lansert en ny og forbedret utgave av våre websider som skal oppleves som vesentlig raskere og har et nytt responsivt design (dvs. at...

Les mer

Marint Kompetansesenter har så langt i 2016 signert over 60 nye lærekontrakter

Vi ligger dermed godt foran skjema i forhold til tidligere år. Det er fortsatt ledige læreplasser i Fiske/fangst og Akvakultur for de som enda ikke...

Les mer

Vi ønsker Ewa Hildre velkommen til Marint Kompetansesenter

Marint Kompetansesenter har ansatt Ewa Hildre som konsulent i avd. Opplæringskontor. Ewa startet ved vårt kontor i Ålesund allerede 18. januar og...

Les mer

Viktig informasjon om ferdighetssertifikat og fartidsberegning

[ Lagt ut 20. juli 2016 ]

Det har kommet nye retningslinjer for kvalifikasjonskrav til matros og motormann samt beregning av fartstid....

Les mer

Fagbrevkurs Akvakulturfaget i Kristiansund og Ålesund

Kurset i Kristiansund med oppstart 3. juni ble fullbooket med 30 deltakere! Nytt tilsvarende kurs i Ålesund er klart for påmelding. Fagbrevkurs for...

Les mer

Vellykket første «Fiske og Fangst» kurs gjennomført

Tolv lærevillige og engasjerte lærlinger deltok den 13. og 14. april på det første av tre kursrunder med «Forberedende kurs til praktisk fagprøve...

Les mer

Havfisk ASA kåret til årets lærebedrift 2015 i marin næring

Marint Kompetansesenter har valgt Havfisk ASA som årets lærebedrift for 2015. Norges største fiskebåtrederi har over lang tid hatt stor fokus på...

Les mer

Årsmøtet vel gjennomført

Marint kompetansesenter (MKS) gjennomførte torsdag 17. mars sitt årsmøte med veldig godt oppmøte fra medlemsbedriftene. Marine næringer er i sterk...

Les mer

Velg MARINT

Marin næring har behov for fagkompetanse/spisskompetanse innenfor en rekke fagområder. Fiske og fangst, motormann, matros (først og fremst på...

Les mer

Årsmøtedato Marint Kompetansesenter

Dato for årsmøte i Marint Kompetansesenter er satt til Torsdag 17. mars. Vi håper flest mulig av bedriftene våre setter av denne dagen. Møtet vil...

Les mer

Kan Fiskeredskapsfaget være noe for deg?

Kan Fiskeredskapsfaget være noe for deg? Har du fullført VG1 og VG2, men mangler læreplass? Er ditt VG 1 - TIP (Teknikk og industriell produksjon)...

Les mer

Økte satser for lærlinger fra 01. juli 2015

Regjeringen har økt satsene for lærlingtilskudd gjeldende fra 01. juli 2015. De nye satsene er for de som utløser Basis 1 tilskudd (de med rett -...

Les mer

Marint Kompetansesenter overordnet godkjenner for webcadet

Marint Kompetansesenter er fiskeflåtens aktør i kadettordningen. Dette innebærer blant annet å være hoved godkjenner i det nye elektroniske...

Les mer

Marint Kompetansesenter søker konsulent til vår kurs og kompetanseavdelingLes mer
Stimuleringstilskudd for nye lærebedrifter 2015

MR Fylke har bestemt at nye lærebedrifter som tar inn lærling i 2015 får et ekstra tilskudd. Tilskuddet for nye lærebedrifter vil i år være på kr...

Les mer

Bedrifter og rederier ikke enig i plassering av marine fag

Det kan se ut som om plassering av marine fag går på beksotning av andre ting. Oppdeling i en praksisarene og en teoriarena for elevene er ikke en...

Les mer

Marint Kompetansesenter etablert

Bedrifter og rederier innen den Marine næringen tar grep for framtida – stifter Marint Kompetansesenter.

I fremtiden skal vi i mye større...

Les mer

Marint Kompetansesenter hovedaktør for kadetter i Fiskeflåten

Marint Kompetansesenter har påtatt seg rollen som hovedaktør for kadetter i Fiskeflåten. Alle som skal opptjene fartstid for å løse sertifikater...

Les mer

Marine Harvest årets lærebedrift

Marine Harvest ble årets lærebedrift 2014. Marine Harvest har lenge jobbet bevisst med rekruttering og kompetansebygging». Bedriften har en...

Les mer

Marint Kompetansesenter søker fagkonsulent i 100% stilling - ca toårig vikariat ved hovedkontoret i Ålesund

Marint kompetansesenter søker etter fagkonsulent i 100% stilling (vikariat med mulighet for fast stilling senere) ved avdeling for «Kurs og...

Les mer

Marint Kompetansesenter søker konsulent i 100% stilling (vikariat) ved vårt kontor på Averøya

Vedkommende skal arbeide i avdeling Opplæringskontor på Averøya. Stillingen vil innebære arbeid med rekruttering og fagopplæring, formidling og...

Les mer1 2 3 4