Kort om Marint Kompetansesenter

 

Marin næring er all næring som nyttiggjør seg av det som lever i havet og verdikjeden knyttet til dette. Marint Kompetansesenter skal være det naturlige navnet for rekruttering og kompetansehevende tiltak og prosjekt som fremmer næringen. For å avlaste lærebedriftene fungerer vi som bindeledd mellom lærling og bedrift. 

Dette hjelper vi med

 • Få på plass godkjent lærekontrakt
 • Passer på at lærlingen får opplæring ihht læreplan (kompetansebok)
 • Tilby instruktørkurs for de med opplæringsansvar i bedriften
 • Lærlingsamlinger med nyttig informasjon
 • Påminnelse om halvårsvurdering
 • Minner lærlinger på å søke lærlingkvote
 • Besøker lærlinger på arbeidsplassen
 • Bistå i eventuelle konflikter mellom lærling og bedrift
 • Tilby forberedende kurs til fagprøve
 • Oppmelding til fagprøve

Lærebedriften har selvfølgelig også et ansvar, blant annet

 • Har arbeidsgiveransvar og skal inngå arbeidsavtale med lærlingen
 • Betaler lønn og ordner med forsikring
 • Følger lærlingen opp daglig
 • Det er faglig leder som har ansvar for å gjennomføre halvårsvurdereing (medarbeidersamtale)
 • Dersom lærling blir sykemeldt, evt blir utsatt for en ulykke må Marint Kompetansesenter varsles
 • Vi tilbyr instruktørkurs for faglig leder
 • Tilrettelegge for praktisk fagprøve i de fag hvor det ikke er egne prøvestasjoner

Vår kurs og kompetanseavdeling tilbyr også nyttige kurs, som

 • Assessorkurs
 • ISM kurs
 • Opplæringsprogram for fabrikk og ledelse
 • Bøtekurs

 
VEDTEKTER - Marint Kompetansesenter.pdf (504,36 KB)