Vårt styringssystem

Sertifisert iht. DNVGL-ST-0029:2017-06 Maritime Training Providers
Sertifisert iht. DNVGL-ST-0029:2017-06 Maritime Training Providers
Sertifisert iht. DNVGL-ST-0029:2017-06 Maritime Training Providers

Marint Kompetansesenter er sertifisert i henhold til kravstandarden DNVGL-ST-0029 Maritime Training Providers, og kan dermed være ansvarlig for opplæringsprogram som gir maritime sertifikat. 

En viktig del av Marint Kompetansesenters kvalitetssikring er avvikssystemet/hendelsesrapportering. Dette er et viktig redskap til å forbedre kvaliteten på tjenestene og driften av Marint Kompetansesenter.

 

Marint Kompetansesenters oppfordrer samarbeidsparter og parter i de ulike opplæringsprogrammene til å sende en skriftlig klage dersom de opplever utilfredsstillende forhold ved et opplæringsprogram/ opplæringsløp. Alle skriftlige klager registreres og behandles som avvik. En skriftlig klage kan bl.a. være en e-post. Send til hendelse@marint.no

 

En klage sendt til Marint Kompetansesenter behandles seriøst og konfidensielt. Klager, den som fremmer klagen, får skriftlig kvittering for mottatt klage og holdes orientert om sakens gang. Klager får informasjon om resultatet av klagebehandlingen.

 

En klage/ klagesak er en tilbakemelding i forbindelse med opplæringsprogrammet som er klanderverdig eller urettmessig. En klage skal omhandle et opplæringsprogram/ opplæringsløp. Klagen kan bl.a. gjelde handling eller manglende handling fra Marint Kompetansesenter sitt eget personell, lærebedrift, faglig leder/ instruktør eller den som er under opplæring, manglende faglig kompetanse, utilfredsstillende HMS-tiltak, eller klage på opplæringsverktøy.

 

Klager er den som fremmer en klage. Klager i dette tilfellet vil være medlemsbedrift, opplæringsbedrift, lærling, faglig leder, kadett, instruktør, assessor, aktuelle myndigheter som Fylkeskommunen, Sjøfartsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet, samt andre samarbeidsparter.Sertifisert iht. DNVGL-ST-0029:2017-06 Maritime Training Providers  Sertifiseringsmerke ST 0029.png 
1.4-1 Kvalitetspolitikk og kvalitetsmål.pdf (197,98 KB)