Her legger vi ut ledige stillinger i Marint Kompetansesenter

Ledige stillinger

Instruktør Bøtekurs

Vi søker etter instruktør til bøtekursene våre

Vi har stor etterspørsel etter bøtekursene og trenger flere dyktige instruktører.

Kursene går over 3 dager, har mye praktisk bøting og noe teori.

Vi ønsker at du skal kunne lære fra deg;

• Grunnleggende bøteteknikker • Oppbygging av trål og snurrevad • Teori trål/tråltegning og snurrevad

Kurssted: Vigra

Antall kurs i året: 4

Lønn etter avtale  

Søknadsfrist: 10. November

Ta kontakt med Frid på tlf 915 54 188