Brønnbåt og sevicebåt

Brønnbåt og servicebåtnæringen blir stadig viktigere for kyst-Norge og er en sentral del av oppdrettsnæringen. Det utføres stadig større operasjoner på merdkanten, og dermed trengs det dyktige fagfolk i bransjen.

Matros/ Motormann

Den norske brønnbåtflåten har blitt verdensledende både i størrelse og innen den teknologiske utviklingen. Næringen er i en rivende utvikling både teknologisk og økonomisk. Livet ombord i en brønnbåt er både variert og utfordrende. I tillegg til normal drift av skip innebærer jobben å håndtere levende dyr på en sikker, skånsom og effektiv måte.

Hvilke linje?

VG. 1 - Elektro / TIP*                                                                                        

VG. 2 - Maritime fag (Matros / Motormann)                                                                             

VG. 3 - Opplæring i bedrift (2 år)

Hvor er skolene?

 VG. 1 - Stort sett over alt

VG. 2 - Ålesund, Herøy og Kristiansund

Motormann

Som motormann er det viktig å arbeide nøyaktig og selvstendig. Du må være flink til å takle stress og håndtere utfordringer. Det er viktig med gode samarbeidsevner og du bør være sosial. Det er en fordel å ha gode engelskkunnskaper, og du bør være nysgjerrig og ha en interesse for faget. 

Matros

Som matros bør du like praktisk arbeid. Du må kunne samarbeide med andre om bord. På mange fartøy jobber personer fra ulike nasjonaliteter, så gode engelskkunnskaper er en fordel. 

Brønnbåt

Servicebåt

Motormann

Matros