To menn på servicebåt ankerhåndtering

Tilleggsemne D6 – Ankerhåndtering og slep

Klasseromskurs

Marint Kompetansesenter arranger kurs i tilleggsemne ankerhåndtering og slep på 1 dag (kl 0900 - 1600), ref Sjøfartsdirektoratets emneplan.  

Vil du bli medlem