To menn på servicebåt ankerhåndtering

Tilleggsemne D6 – Ankerhåndtering og slep

Klasseromskurs

Marint Kompetansesenter arranger klasseromskurs i tilleggsemne ankerhåndtering og slep på 1 dag (9 timer), ref Sjøfartsdirektoratets emneplan.  

Vil du bli medlem