Marint Kompetansesenter 

Vi samarbeider med bedrifter og virksomheter i marin næring om inntak og opplæring av lærlinger. Vi jobber for at både lærling og lærebedrift lykkes med en god læretid mot fagbrev. 

Vi tar oss av kadett ordningen og utvikler og arrangerer kurs som næringen ønsker.

Godkjent DNV Standard of Certification of Maritime Training Providers No. DNVGL-ST-0029

Godkjent utdanningsinstitusjon av Sjøfartsdirektoratet