D6 oppfriskningskurs og praktisk prøve, Ålesund

Klassseromskurs + praktisk prøve på båt

Kurset går over tre dager, to dager i klasserom pluss en dag praktisk prøve. 

Teorien tar for seg navigasjonshjelpemidler, sjøklart skip og sjøveisregler – og ting deltaker ønsker en skal gå igjennom.

Etter å ha bestått denne, kan man søke ut D6/D6 begrenset.

Vil du bli medlem