Vi samarbeider med bedrifter og virksomheter i marin næring om inntak og opplæring av lærlinger.

Vi jobber for at både lærling og lærebedrift lykkes med en god læretid mot fagprøven.

I tillegg leverer vi kurs av høy kvalitet i takt med næringens etterspørsel.

sertifisering

Godkjent DNV GL Standard of Certification of Maritime Training Providers No. DNVGL-ST-0029

Godkjent utdanningsinstitusjon av Sjøfartsdirektoratet