Kadett innen marin næring?

Som kadett gjennomfører du et godkjent systematisk opplæringsprogram om bord i et fartøy.

Generelt om kadettordningen

En kadett har fullført nautisk eller maskinteknisk utdanning. Tiden fra fullført og bestått teoretisk utdanning og frem til mottagelse av første offisersertifikat kalles kadettid. Marint Kompetansesenter håndterer kadetter for store deler av den norske fiskeflåten og for flere brønnbåt- og havbrukservice rederier.

Webcadet er et elektronisk administrasjonssystem hvor kadettens opplæring og kompetanse dokumenteres, godkjennes og bedømmes. Etter endt kadett tid sendes dokumentasjonen fra Webcadet til Sjøfartsdirektoratet og kadetten kan søke sertifikat.

Medlemsrederier i Marint Kompetansesenter betaler et engangsbeløp på kr 5.000 for registrering i Webcadet og innføring i systemet, og kr 3.200 for hver ny kadett. Rederier som ikke er medlem, betaler kr 7.200 ved første gangs etablering, og 4.200 kr for hver ny kadett.

Ring 70 10 27 90 om du har spørsmål. 

Når du skal søke kadettplass

Kadettsøknad sendes direkte til rederiene. Vi anbefaler at du registrerer deg som kadett hos Webcadet og legger inn profil kadettbasen.no

Webcadet

Webcadet er et elektronisk administrasjonssystem hvor kadettens opplæring og kompetanse dokumenteres, godkjennes og bedømmes. Etter endt kadett tid sendes dokumentasjonen fra Webcadet til Sjøfartsdirektoratet og kadetten kan søke sertifikat.

Lønn og tilskudd for kadett

Kadetter på fiskebåt er ikke omfattet av noen tariff og står derfor fritt til å inngå lokale avtaler med bedriften/rederiet. Interesseorganisasjonen Fiskebåt har laget noen anbefalinger for kadettlønn som kan følges:

Kadetthyre per måned om bord: kr. 21.000 

Kadetthyren tillegges ikke feriepenger. Kadetten tilkommer ikke lott. Tjenestetiden i kadettperioden er 8 timer per dag. Tid som medgår til teoretiske studier og gjennomgang av nødvendige skriftlige instrukser, manualer etc., som ikke er en nødvendig del av den pågående opplæring, skal foregå utenom tjenestetiden.

Dersom kadetten settes til arbeid utover 8 timer per dag skal dette godtgjøres med kr. 147,- pr time. Satsen gjelder alle dager i uken, inklusive søn- og helligdager. Adgangen til å sette kadetten til slikt ekstraarbeid avtales lokalt. Arbeidet må skje innenfor tariffavtalens hviletidsbestemmelser.

Det kan lokal avtales en samlet godtgjørelse per måned om bord basert på det normale omfang av overtid og deltakelse i arbeid utover det ordinære for kadettopplæringen. Beregning av stønad ved 12 timers / 8 timers dag følger nedenfor.  

Kadetten har samme rettigheter som øvrige besetningsmedlemmer med hensyn til forsikringer. 

Kontakt oss for å få dokumentet med Fiskebåt sine anbefalinger for kadettlønn.

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål og svar — for kadett og opplæringsrederi/fartøy

sertifisering

Godkjent DNV GL Standard of Certification of Maritime Training Providers No. DNVGL-ST-0029

sjodirektoreatet

Godkjent utdanningsinstitusjon av Sjøfartsdirektoratet