Kadett innen marin næring?

Kadett - Kadettsøknad sendes direkte til rederiene. Vi anbefaler at du registrerer deg som kadett hos Webcadet og legger inn profil kadettbasen.no

Bedrift - Ønsker du å registrere rederiet/bedriften din i Webcadet sender du inn skjema via knappen Bedrift

Generelt om kadettordningen

En kadett har fullført nautisk eller maskinteknisk utdanning. Tiden fra fullført og bestått teoretisk utdanning og frem til mottagelse av første offisersertifikat kalles kadettid. Marint Kompetansesenter håndterer kadetter for store deler av den norske fiskeflåten og for flere brønnbåt- og havbrukservice rederier.

Sertifikat

Det er to måter å kvalifisere seg for sertifikat etter fullført utdanning. 

  • For de fleste vil som oftest enkleste veg være gjennom webcadet (systematisk opplæring om bord). Fartstidskravet da med fagbrev er 180 dager eller 360 uten fagbrev. Nye regler for fartstidsberegning kan brukes til å korte ned dette. 
  • Har du allerede mye fartstid, kan du eventuelt søke ut sertifikat på 36 mnd. regelen med 1 tur etter skolen og utsjekk fra assessor.

Webcadet

Webcadet er et elektronisk administrasjonssystem hvor kadettens opplæring og kompetanse dokumenteres, godkjennes og bedømmes. Etter endt kadett tid sendes dokumentasjonen fra Webcadet til Sjøfartsdirektoratet og kadetten kan søke sertifikat.

Registrer deg i Webcadet 

Webcadet for bedrifter

Har rederiet opplæring av kadett, må bedriften også registreres i Webcadet. Registrering kan gjøres her: 

Innmelding Webcadet bedrift 

Medlemsrederier i Marint Kompetansesenter betaler et engangsbeløp på kr 6.000 for registrering i Webcadet og innføring i systemet, og kr 4.700 for hver ny kadett.

Kontakt oss på kadett@marint.no om du har spørsmål. 

Lønn for kadett

Kadetter på fiskebåt er ikke omfattet av noen tariff og står derfor fritt til å inngå lokale avtaler med bedriften/rederiet. Interesseorganisasjonen Fiskebåt har laget noen anbefalinger.

Beregne fartstiden din:

Plott inn hvor mange timer du har arbeidet på sjøen i kalkulatoren for å finne dine fartstidsdager.

Fartstid skal regnes time for time og blir gjort om til fartstid etter formelen D = (x/1867) * 365.

«D» står for fartstidsdager, «x» står for timer og 1867 er antall timer i basisårsverk basert på 8-timers dag. 

Fartstidskalkulator

sertifisering

Godkjent DNV Standard of Certification of Maritime Training Providers No. DNVGL-ST-0029

sjodirektoreatet

Godkjent utdanningsinstitusjon av Sjøfartsdirektoratet