Samarbeid og administrering av kadetter i Webcadet

Marint Kompetansesenter sitt ansvar:

Marint Kompetansesenter (tidligere Fiskerifaglig opplæringskontor i Møre og Romsdal) er godkjent av Sjøfartsdirektoratet som systemadministrator i Webcadet.

Marint Kompetansesenter forplikter seg til å bistå rederiet i oppstart av Webcadet, og gi opplæring i bruk av systemet for de involverte partene i kadett opplæringen.

Marint Kompetansesenter har til enhver tid oppdatert informasjon på sin nettside til rederi og kadett om kadett ordningen og Webcadet.

Ved gjennomført kadett opplæring, vil Marint Kompetansesenter kvalitetssikre opplæringen og sende inn dokumentasjonen i Webcadet til Sjøfartsdirektoretat. 

Rederiet sitt ansvar

Rederiadministrator (opplæringsansvarlig i rederiet) forplikter seg å etterfølge Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (FOR-2011-12-22-1523). 

Rederiet finner informasjon om kadett ordningen og Webcadet på Marint Kompetansesenter sin nettside, samt krav og retningslinjer mht. kadett opplæringen. Denne avtalen innebærer at rederiet følger opp sine forpliktelser som gis rederiet i forbindelse med bruk av Webcadet i opplæring av kadetter.

Rederiets økonomiske forpliktelser

Medlemsrederier i Marint Kompetansesenter skal betale et engangsbeløp på kr 5000 for registrering i Webcadet og innføring i systemet, samt et beløp på kr. 3200 for hver ny kadett. Rederier som ikke er medlem, betaler kr 7.200 ved første gangs etablering, og 4.200 kr for hver ny kadett.